Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

door Woef Welkom

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Woef Welkom kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Woef Welkom en/of omdat je deze gegevens zelf bij het achterlaten van een reactie aan Woef Welkom verstrekt.

Woef Welkom kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens (alleen betalende opdrachtgevers)
– Je telefoonnummer (alleen betalende opdrachtgevers)
– Je e-mailadres
– Je IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op de website

Waarom Woef Welkom gegevens nodig heeft
Woef Welkom verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom vraagt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Woef Welkom je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht. Je IP-adres wordt onthouden, zodat jouw reacties niet altijd goedgekeurd hoeven te worden voor plaatsing. Woef Welkom analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang Woef Welkom gegevens bewaart
Woef Welkom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je een reactie achterlaat onder een artikel blijft die staan zolang het artikel online staat. Dat betekent dat je naam en e-mailadres ook in het systeem van Woef Welkom blijft staan. Op verzoek kunnen wij dit verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info [at] woefwelkom.nl

Delen met anderen
Woef Welkom verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Woef Welkom worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Woef Welkom gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Woef Welkom gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google heeft geen toestemming om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Woef Welkom heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info [at] woefwelkom.nl. Woef Welkom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Woef Welkom jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Woef Welkom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen
Woef Welkom neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Woef Welkom maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Woef Welkom verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Woef Welkom op via info [at] woefwelkom.nl.

Mediavine Programmatic Advertising

For information regarding data collection by Mediavine ad partners including how to opt out of data collection, please click here